Palvelut

Tukipalvelumme mahdollistavat viihtyisän, turvallisen ja hyvän elämän jatkumisen omassa kodissa.  Asukkaamme voi tarvittaessa siirtyä enemmän palveluja vaativaan asumiseen talon sisällä. Hänen ei tarvitse luopua tutusta asuinympäristöstään.

Palvelumme tuotetaan ja niitä kehitetään yhteistyössä taloissamme toimivien yrittäjien kanssa. Kunkin palveluntuottajan kanssa tehdään palvelusopimus.

Palveluntarjoajamme ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. He muodostavat ammattilaistiimin, johon kuuluvat asukkaan oma lääkäri, sairaanhoitaja, lähi- tai omahoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, kodinhoitaja sekä johtava ohjaaja.

Räätälöimme tukipalvelut asukkaallemme yksilöllisesti. Suunnitteluun osallistuvat asukas ja hänen omaisensa sekä ammattilaistiimi. Seuraamme palveluiden toteutumista yhdessä asukkaan, omaisten ja ammattilaistiimin kanssa. Arvioimme jatkuvasti palveluiden laatua myös palvelutietojärjestelmämme avulla.